top of page

Interní pedagogové

doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A.
 

Vedoucí Ateliéru Design skla 

 

tel: +420 576 036 411,

email: stanicky@fmk.utb.cz

 

kancelář: U16/316

středa: 13:00-15:00

MgA. Michaela Spružinová
 

Odborná sistentka

 

tel: +420 576 036 410 

email: spruzinova@fmk.utb.cz

 

kancelář: U16/316

středa: 12:00-14:00

 MgA. Lubomír Šurýn
 

Technik

 

tel:+420 604 328 364

email:slovan@centrum.cz 

 

kancelář: U16/316

středa 12:00-14:00

 

Atelier Designu skla

vychází z cíleného vizuálního studia přírody a základních sklářských řemeslných postupů.

 

Souběžně s tím se studenti seznamují na přednáškách a prezentacích se současným směřováním sklářské a výtvarné tvorby v Čechách i ve světě. Práce v atelieru vede studenty ke vnímání jednoty sepětí člověka a přírody. Jeho průběh pomáhá postupně vytvořit si osobité chápání hmoty, barvy a prostoru. Rozšířit vnímání studentů za designovaný objekt a k jeho umístění a vymezení v architektuře, vede ke spoluúčasti absolventů na designu životního stylu.

 

bottom of page